Πώς συμμετέχω; | CSA

Πώς συμμετέχω;

Ως Νοικοκυριό …
Αρκεί να γνωριστώ με κάποιον από την ομάδα, να δώσω το τηλέφωνο και το e-mail μου, ώστε να μου ανοίξουν ένα λογαριασμό στην ιστοσελίδα. Για να ενημερώσω ότι προτίθεμαι να συμμετέχω στην ομάδα μπορώ να χρησιμοποιήσω τα στοιχεία επικοινωνίας με την ομάδα. Ωστόσο, ο λογαριασμός μπορεί να ανοιχτεί μόνο αφότου γνωριστώ με κάποιο μέλος, για προφανής λόγους.

Ως Παραγωγός …
και καλλιεργητής πρέπει να χρησιμοποιώ αειφορικές καλλιεργητικές πρακτικές, ήπιου χαρακτήρα, στοχεύοντας στην επίτευξη υψηλής βιοποικιλότητας. Στις πρακτικές αυτές συμπεριλαμβάνονται:

  • χρήση σπόρων παραδοσιακών (και τοπικών, όποτε είναι διαθέσιμες) ποικιλιών ανοιχτής γονιμοποίησης,
  • εναλλαγή καλλιεργειών,
  • συγκαλλιέργεια,
  • φυσική καλλιέργεια,
  • βιοδυναμική καλλιέργεια και
  • permaculture

Στις καλλιεργητικές πρακτικές που ακολουθούνται δε συμπεριλαμβάνονται:

  • εντατική, μεγάλης κλίμακας καλλιέργεια,
  • υπερεκμετάλευση υδάτινων πόρων,
  • μονοκαλλιέργειες και
  • χρήση χημικών συνθετικών λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και εντομοκτόνων

Ως παραγωγός και μεταποιητής πρέπει να παράγω ποιοτικά προϊόντα χρησιμοποιώντας φυσικές μεθόδους παραγωγής και οργανικές πρώτες ύλες.

Για την ενεργή συμμετοχή μου στην ομάδα, αναγνωριζω την αναγκαιότητα και επιθυμώ να γνωριστώ με τα νοικοκυριά της ομάδας. Έτσι, σκοπεύω (1) να συμμετέχω επαρκώς στις ημέρες διάθεσης, (2) να αναγγείλω επισκέψιμες ώρες του κτήματός μου, (3) να διοργανώνω τουλάχιστον μία γιορτή ανά έτος στο κτήμα του, και (4) να κάνω τουλάχιστον μία εκπαιδευτική συνάντηση ανά έτος.

Επίσης, για να είναι εφικτή η στήριξή μου σε αγροτικές εργασίες κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου, θα παρουσιάσω χρονοδιάγραμμα καλλιεργητικών τακτικών εργασιών. Επίσης, σκοπεύω να ενημερώνω για τυχόν έκτακτες καλλιεργητικές εργασίες που προκύπτουν.

αναρωτιέμαι … πώς οργανώνεται η ομάδα;

Από την έναρξη λειτουργίας της ομάδας, η μοναδική μέθοδος λήψης αποφάσεων είναι η συζήτηση στη συνέλευση, στην οποία μπορούμε να συμμετέχουμε όλα τα μέλη της ομάδας. Ο σκοπός, οι στόχοι και ο τρόπος λειτουργίας της ομάδας είναι αποτέλεσμα αυτών των συζητήσεων και αποτελούν συνεχώς θέματα προς περαιτέρω διερεύνηση, βελτίωση και εξέλιξη.

ενδιαφέρομαι! θέλω να συμμετέχω και να βοηθήσω!
πού σας βρίσκω για να πούμε περισσότερα;

E-mail: csa@tolabaki.gr