Παραδόσεις | CSA

Παραδόσεις

Συγκεντρωτική Παράδοση (σε σημείο διάθεσης)
Το σημείο διάθεσης είναι ένας χώρος π.χ. κοντά στο σπίτι μας ή στη δουλειά μας ή σε έναν χώρο που επισκεπτόμαστε σε τακτική βάση, τον οποίο επιλέγουμε διότι μας βολεύει να παραλαμβάνουμε τα προϊόντα μας από εκεί σε σταθερή βάση.

Μεμονωμένη Παράδοση (π.χ. στο σπίτι)
Μαζεύουμε τις διευθύνσεις χώρων που μας βολεύει να παραλαμβάνουμε προϊόντα, τις αποτυπώνουμε στο χάρτη και είτε επιλέγουμε τη δημιουργία ενός καινούργιου σημείου διάθεσης είτε σχεδιάζουμε τη βέλτιστη διαδρομή για τη μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων από το χωράφι του παραγωγού.

Η Παραλαβή από το Χωράφι του Παραγωγού
δεν αποκλείεται. Αντίθετα, συνίσταται να αφιερώνουμε χρόνο και να επισκεπτόμαστε τους παραγωγούς ώστε να γνωριζόμαστε και να αλληλοϋποστηριζόμαστε.