Πώς λειτουργεί | CSA

Πώς λειτουργεί

Προϊόντα
Στην ομάδα συμμετέχουν μόνο τοπικοί παραγωγοί μικρής κλίμακας που διαθέτουν λαχανικά, αυγά, γάλα, όσπρια, μαρμελάδες, σάλτσες, ψωμί, φρούτα, λάδι, κρασί, ρακί, προϊόντα χαρουπιού, βότανα, μέλι, σαπούνια, κλπ. Τα προϊόντα διαχωρίζονται σε φρέσκα εποχικά (π.χ. λαχανικά, αυγά) και μακράς διάρκειας (π.χ. όσπρια, σιτηρά, μεταποιημένα).

Επιπρόσθετα των μεμονωμένων προϊόντων, κάθε παραγωγός προσφέρει το καλάθι λαχανικών εποχής κτήματος, το οποίο περιέχει συγκεκριμένη ποσότητα λαχανικών εποχής που παράγονται κάθε χρονική περίοδο από το κτήμα ενός παραγωγού. Ο παραγωγός γεμίζει το καλάθι λαχανικών εποχής με ότι έχει παράξει το κτήμα του τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, με γνώμονα τις προτιμήσεις του εκάστοτε νοικοκυριού.

Ως Νοικοκυριό …
στην έναρξη κάθε καλλιεργητικής περιόδου καθορίζω τις διατροφικές ανάγκες που θα επιθυμούσα να καλύψω μέσω της ομάδας. Αυτά τα στοιχεία αποτελούν μία ένδειξη προς τους παραγωγούς για τις συνολικές διατροφικές ανάγκες των νοικοκυριών της ομάδας.

Στη συνέχεια, σε εβδομαδιαία βάση παραλαμβάνω ένα καλαθάκι με εποχικά λαχανικά, για το οποίο μπορώ να δηλώνω τις προτιμήσεις μου. Ο παραγωγός γεμίζει το καλαθάκι μου με τα λαχανικά που είναι διαθέσιμα κάθε χρονική στιγμή στο χωράφι του, σεβόμενος τις προτιμήσεις μου και σταδιακά γνωρίζοντάς με. Τελικά, παραλαμβάνω ένα καλαθάκι γεμάτο εκπλήξεις και υγιή προϊόντα!

Επιπρόσθετα, έχω τη δυνατότητα μαζί με το εβδομαδιαίο καλάθι εποχικών λαχανικών να παραγγείλω και να παραλάβω, σε εβδομαδιαία βάση, μεμονωμένα λαχανικά καθώς και τα υπόλοιπα φρέσκα και μακράς διάρκειας προϊόντα που είναι διαθέσιμα.

Ιστοσελίδα
Για την καταχώρηση των παραγγελιών των νοικοκυριών σε εβδομαδιαία βάση, τη συγκέντρωση και την αποστολή τους στους παραγωγούς, κάθε νοικοκυριό και παραγωγός έχει τον ατομικό του λογαριασμό σε μία ιστοσελίδα που χρησιμοποιούμε για το σκοπό αυτό. Τα προϊόντα που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση.

Ως Παραγωγός …
σε εβδομαδιαία βάση ενημερώνομαι για τις παραγγελίες μου και δύο μέρες μετά αναλαμβάνω να παραδώσω τα προϊόντα σε προκαθορισμένο σημείο.

Συναντήσεις στα Κτήματα και Εκπαιδευτικές Εκδρομές
Για τη γνωριμία και τη σύσφιξη των σχέσεων των μελών της ομάδας οργανώνονται επισκέψεις και αντίστοιχες συζητήσεις στα κτήματα των παραγωγών. Επίσης, για τη στήριξη των παραγωγών στις αγροτικές εργασίες ή/και τη μετάδοση της γνώσης τους, οργανώνονται εκπαιδευτικές εκδρομές.