Περί ιστοσελίδας | CSA

Περί ιστοσελίδας

Περί τίνος πρόκειται
To site αυτό αναπτύσσεται ως εργαλείο ανοιχτού κώδικα για την υποστήριξη ομάδων κοινοτικά υποστηριζόμενης γεωργίας με ελεύθερη διάθεση. Eξυπηρετεί στην καταγραφή ατομικών παραγγελιών και σε υπολογισμούς συνολικών ποσοτήτων και κόστους. Παρότι έχει μορφή ιστοσελίδας, το περιεχόμενό του δεν είναι ανιχνεύσιμο από μηχανές αναζήτησης ούτε και ορατό σε χρήστες που δε γνωρίζουν την ύπαρξή του.
Βρίσκεται ακόμη σε πειραματικό στάδιο.
Ενεργοποίηση λογαριασμού
Το site απευθύνεται στα ενεργά μέλη της ομάδας. Για να έχετε πρόσβαση στη λειτουργία του, Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail: csa@tolabaki.gr
Πώς λειτουργεί
Μετά την είσοδό σας, θα διακρίνετε στο πλαϊνό μενού τις παρακάτω διαθέσιμες λειτουργίες: Διαχείριση - Επιλογές διαχείρισης των παραγγελιών (ορατό μόνο στους διαχειριστές) 
Η παραγγελία μου - Φόρμα δήλωσης ατομικής παραγγελίας. Επιτρέπει την επεξεργασία της μέχρι και πριν την παράδοση. 
Συνολικά - Η συνολική εικόνα των ποσοτήτων και του κόστους
Προτάσεις / Μη αναμενόμενη συμπεριφορά
To site είναι σε ακόμη σε πειραματικό στάδιο. Θα θέλαμε τις παρατηρήσεις σας, ώστε στο μέλλον να είναι σε θέση να εξυπηρετεί αποτελεσματικά τις ανάγκες περισσότερων αντίστοιχων ομάδων. Για οποιαδήποτε πρόταση ή παρατήρηση σας παρακαλούμε απευθυνθύτε στο παρακάτω email: csa@tolabaki.gr